top of page

Reference

Za svoji kariéru advokáta jsem jednala se stovkami klientů. Když jsem požádala některé z nich o reference pro webové stránky, obratem mi je všichni zaslali. A byly moc milé. Děkuji všem, se kterými jsem mohla spolupracovat a svými milými slovy mě podporují. Na této stránce se můžete podívat na některé z nich:

logo-sirowa.png

Když jsme byli požádáni paní doktorkou Rusou o poskytnutí referencí, tak jsme toho velmi rádi využili i jako formu poděkování za perfektně odvedené služby pro naši společnost.

Od paní doktorky vždy obdržíme perfektní výstup, který bere v potaz specifické požadavky naší společnosti. Máme jistotu, že poradenství, konzultace, interní směrnice, revize smluv či jejich příprava maximalizují naše potřeby ve smyslu zajištění bezpečného a hladkého fungování smluvních vztahů a chodu obchodní společnosti.
Spolupracujeme na vymáhání pohledávek od sestavení jednoduché upomínky, přes výzvu až po případné zažalování neplacené pohledávky a její exekuci. Paní doktorka nám je oporou při vytváření pracovních smluv a interních směrnic. Konzultujeme společně obchodní podmínky, smlouvy s dodavateli a odběrateli či s poskytovateli skladovacích či kancelářských prostor.
Je dobré vědět, že jsme v rukách profesionálky, která má vždy na paměti specifické potřeby klienta a myslí i za nás v momentech, které nemusí být a nejsou managementu společnosti předem zřejmé.

Jsme rádi, že můžeme touto formou poděkovat za více než dvouletou spolupráci mezi naší společností s 50 zaměstnanci a obratem přes 500mil korun ročně a právničkou, která nám svou prací a pílí k těmto výsledkům dopomohla.

Vladimír Dupal, Finance Director CZ/SK, SIROWA Czech s.r.o.

S čím vám ráda pomohu

bottom of page