top of page

Ochrana osobních údajů

Vážíme si ochrany soukromí a vaše osobní údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

 

1. JUDr. Hana Rusá, LL.M., advokátní kancelář, Ječná 550/1, Praha 2, 120 00, Identifikační číslo: 73627861, zpracovává osobní údaje v souladu s ustanovením podle čl. 26 Nařízení, v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení

  • e-mailovou adresu

  • telefon

  • text zprávy

2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Správce na tomto webu zpracovává cookies potřebné k fungování webu a analytiky. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Hanou Rusou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a Hanou Rusou nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Hanou Rusou, tedy správcem osobních údajů, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je například WIX - systém na tvorbu webových stránek (EU VAT ID - EU442008451).

4. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, požádat o opravu nebo kompletní výmaz můžete na ak@rusa.cz nebo na telefonním čísle 606 690 943.

Děkuji!

Hana Rusá

bottom of page