top of page

Obchodní právo

Díky obchodnímu právu jsou chráněny jak společnosti, tak jejich zákazníci. Obchodní právo, někdy pojmenovávané jako korporátní agenda, se týká právního postavení podnikatelů, jejich jednání a účetnictví a také do něj spadá starost o obchodní rejstřík. Jakékoliv zásadnější pochybení v této agendě může  být pro společnost likvidační. Proto jsem zde, abych vám poradila a pomohla. Můžete se mnou počítat při založení, změně nebo převodu obchodní společnosti, při uzavírání smluv, při právních konzultacích, poradenstvích nebo při účasti na obchodních jednáních. Připravím pro vás vzorové smlouvy nebo třeba obchodní podmínky a pomohu i při řešení případných sporů.

Mám bohaté zkušenosti s velkými společnostmi i se začínajícími firmami a projekty (tzv. start up). Nabízím také službu "advokát k pronájmu", který výrazně šetří vaše náklady na právní servis.

 

Postarám se, aby vaše společnost fungovala v souladu s právním řádem.

Vy se můžete v klidu soustředit na byznys a právní záležitosti nechat na mně.

Firemní klienti si mě nejčastěji najímají na pomoc s:

korporátní agendou

přípravou a kontrolou obchodních smluv

soudními spory a vymáháním pohledávek

Každodenní agendou

(tzv. day to day business)

Na co se dále specializuji v obchodním právu

Korporátní agenda

 • zakládání s. r. o. a a. s. (vč. evropské akciové společnosti) a přípravy návrhů na zápis do obchodního rejstříku, včetně změn v zápisu

 • smlouvy o převodu obchodních podílů nebo akcií

 • smlouvy o výkonu funkce jednatele

 • smlouvy o tichém společenství

 • žaloby společníka s. r. o.

 • GDPR agenda (zpracování auditu, implementace, zpracování směrnic a podkladů za účelem zajištění souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů)

 • odštěpení (zpracování projektu, změna zápisu v obchodním rejstříku)

 • smlouvy o obchodním zastoupení

 • všeobecné obchodní podmínky k rámcové kupní smlouvě na prodej zboží

 • dohody o mlčenlivosti

 • příprava spotřebitelských soutěží

 • smlouvy o spolupráci při přípravě a zavedení výroby

 • revize servisní smlouvy 

 • revize organizačního řádu společnosti s ručením omezeným

 • smlouvy o spolupráci

 • právní ošetření e-shopů (obchodní podmínky, zásady použití webu, poučení o ochraně osobních údajů atd.)

 • vymáhání pohledávek

 • dohody o splátkách (splátkový kalendář)

 • dohody o narovnání

 • předžalobní upomínky

 • návrh na vydání platebního rozkazu

 • zastupování věřitele v soudním řízení o zaplacení 

 • návrh na soudní prodej zástavy

 • odpor proti platebnímu rozkazu

 • zastupování klienta v exekučním řízení (např. exekuční návrh, návrh na vydání opravného usnesení a odložení vykonatelnosti rozhodnutí, zpracování návrhu na nařízení exekuce, zpracování odvolání a návrhu na zastavení exekuce aj.)

Kontaktujte mě, ráda vám se vším poradím a pomohu

Pokud potřebujete poradit s právními záležitostmi, které se týkají obchodního práva, tak zavolejte nebo napište.

S tímto druhem práva mám bohaté zkušenosti a ráda je s vámi budu sdílet.

+420 606 690 943‬

V pracovní dny 9:00 - 17:00

Kotva 1
bottom of page