top of page

Občanské právo

Občanské právo hmotné neboli civilní právo je nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu. Věnuje se základním otázkám soukromého práva, rodinného, věcného, dědického, závazkového práva a duševního vlastnictví.

Občanské právo nás provází na každém kroku, v každodenních situacích. Ne každý je však advokát a právník. :-) Orientace ve složitějších situacích na základě občanského zákoníku tak může stát spoustu stresu, času a v neposlední řadě peněz.

Pokud se obrátíte na moji advokátní kancelář, ráda vám pomohu i se zapeklitými případy.

Klienti si mě nejčastěji najímají na pomoc se:

zpracováním darovacích, kupních a směnných smluv

vším okolo nájmu a nemovitostí

soudními spory a vymáháním pohledávek

ochranou osobních údajů

Na co se dále specializuji v občanském právu

Nemovitosti

Agenda nájmu

 • smlouvy o nájmu bytu a nebytových prostor

 • smlouvy o nájmu pozemků

 • podnájemní smlouvy

 • smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení

 • smlouva o převodu nájmu družstevního bytu

 • smlouvy o převodu práv a povinností z nájemní smlouvy

 • výpovědi z nájmu bytu

 • zastupování pronajímatele u soudu v řízení o neplatnost výpovědi z nájmu bytu

 • žaloby na vyklizení nemovitosti

 • žaloby na určení neplatnosti výpovědi z nájmu

 • žaloby na zaplacení nájmu a bezdůvodného obohacení

Ostatní agenda nemovitostí

 • smlouvy o smlouvě budoucí kupní, vč. kupní smlouvy

 • darovací smlouvy

 • směnné smlouvy

 • právní rozbory o platnosti kupní smlouvy 

 • asistence při reklamaci vad nemovité věci (bytu)

 • právní rozbory ohledně náhrady škody na zdraví způsobené v důsledku závady ve schůdnosti chodníku dle § 27 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

 • smlouvy o obstarání stavebního povolení

 • asistence sdružení vlastníků bytů (SVJ)

 • žaloby na náhradu škody způsobené sníženou schůdností chodníku

 • zastupování v řízení o soudním prodeji zástavy

 • návrhy na ustanovení znalce za účelem ocenění nemovitosti

Agenda věcí movitých

 • kupní a darovací smlouvy

 • žaloby na vydání věci

 • žaloby na náhradu škody

 • smlouvy o započtení pohledávek

 • smlouvy o užívání věci

 • smlouvy o dílo (servisní smlouvy)

 • smlouvy o úplatném postoupení pohledávky

 • dohody o převzetí dluhu

 • dohody o narovnání

 • vymáhání pohledávek

 • zastupování v řízení o zaplacení z úvěrové smlouvy

 • zastupování v řízení o zaplacení kupní ceny

 • zastupování v řízení o náhradě

Rodinné právo

 • dohody o výchově a výživě dětí

 • smlouvy o vypořádání společného jmění manželů

 • návrhy na zahájení řízení o úpravu poměrů k nezletilému 

 • návrh na zvýšení/snížení výživného

 • zastupování v rozvodovém řízení

 • návrhy na stanovení výživného rozvedeného manžela/manželky

 • žaloby na stanovení příspěvku neprovdané matce

Chci pomoci s rodinným právem

Kontaktujte mě, ráda vám se vším poradím a pomohu

Pokud potřebujete poradit s právními věcmi okolo občanského práva, tak zavolejte nebo napište.

Získáte ve mně profesionálního partnera s dlouholetými zkušenostmi.

+420 606 690 943‬

V pracovní dny 9:00 - 17:00

Kotva 1
bottom of page