Moje služby

Svoje znalosti z dlouholetých studií a praxe zúročuji v každodenní podpoře svých klientů a obchodních partnerů. Podívejte se, v jakých oblastech vám mohu poradit a pomoci.

Občanské právo

Nabízím profesionální právní pomoc týkající se agendy nemovitostí, věcí movitých nebo rodinného práva.

Obchodní právo

S korporátní agendou a podporou středních a větších společností mám bohaté zkušenosti.

Pracovní právo

V této oblasti pomohu se vším, co se týká právních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Zdravotnické právo

Lékaři a zdravotnická zařízení v dnešní době potřebují mít legislativně vše v pořádku - více, než kdy jindy.

JUDr. Hana Rusá, LL.M.

Advokátní kancelář

Naplňuje mě pomáhat lidem a firmám s „právními záležitostmi“. 

Tel.: +420 606 690 943‬

E-mail: ak@rusa.cz

  • Twitter